stationary asphalt plant

QLB120 Nhà máy trộn bê tông nhựa đã sẵn sàng cho Algeria

Vào tháng 2 năm 2017, một bộ nhà máy trộn bê tông nhựa đường QLB 120t đã sẵn sàng xuất khẩu sang Algeria. Nhà máy nhựa đường QLB được đặt tên là nhà máy trộn bê tông nhựa tĩnh. Thiết bị trộn bê tông nhựa cố định được sử dụng rộng rãi trên các tuyến … Read more…

Mobile Asphalt Mixing Plant

Nhà máy trộn nhựa đường di động của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Brazil

Xin chúc mừng! Nhà máy nhựa đường di động của chúng tôi đã được vận chuyển thành công đến Brazil. Thiết bị trộn nhựa đường di động của chúng tôi đã giành được sự đánh giá cao trong số những người dùng. Sản phẩm của chúng tôi được chấp nhận bởi khách hàng do độ … Read more…