Aimix Group

Nhóm Aimix tham dự cuộc chiến đấu vòng tròn cho kỷ lục mới

Aimix Group đã tham gia chiến đấu trong giới công nghiệp. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2017, tất cả chúng tôi đã tham dự lễ khai mạc. Chúng tôi gặp nhau để nâng cao tinh thần cho các mục tiêu cuối cùng của mình. Để đạt được mục đích của chúng tôi, Aimix Group … Read more…